โซเดียมซัลไฟต์

โซเดียมซัลไฟต์

สวัสดีมาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเรา!
 • Sodium Sulfite

  โซเดียมซัลไฟต์

  ลักษณะและลักษณะ: ขาวผลึกโมโนคลินิกหรือผง

  CAS: 7757-83-7

  จุดหลอมเหลว (): 150 (การสลายตัวของการสูญเสียน้ำ)

  ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ = 1): 2.63

  สูตรโมเลกุล: Na2SO3

  น้ำหนักโมเลกุล: 126.04 (252.04)

  ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ในน้ำ (67.8g / 100 mL (เจ็ดน้ำ 18 °C) ไม่ละลายในเอทานอล ฯลฯ