แบเรียมไฮดรอกไซด์

แบเรียมไฮดรอกไซด์

สวัสดีมาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเรา!
 • Barium Hydroxide

  แบเรียมไฮดรอกไซด์

  สูตรทางเคมี: Ba (OH) ₂

  น้ำหนักโมเลกุล: 171.35

  จุดหลอมเหลว: 78 ℃ (Octahydrate)

  จุดเดือด: 780 ℃

  ความสามารถในการละลาย: ละลายได้

  ความหนาแน่น: 2.18 g / cm หลัง

  ลักษณะ: ผงสีขาว

  อัลคาไลน์: ความเป็นด่างที่แข็งแกร่ง

  จุดหลอมเหลวของผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์: 408 ℃ min

  ความสามารถในการละลาย: 3.89g ที่ 20 ℃

  HS รหัส: 28164000

  ชื่อภาษาอังกฤษ: Barium Hydroxide

  ชื่อภาษาอังกฤษอื่น ๆ : Barium Hydroxide Octahydrate, Barium Hydroxide Monohydrate