แมกนีเซียมคลอไรด์

แมกนีเซียมคลอไรด์

สวัสดีมาปรึกษาผลิตภัณฑ์ของเรา!
 • Magnesium Chloride

  แมกนีเซียมคลอไรด์

  ชื่ออื่น ๆ : แมกนีเซียมคลอไรด์เฮกซะไฮเดรต, ชิ้นน้ำเกลือ, ผงน้ำเกลือ, เกล็ดน้ำเกลือ

  สูตรทางเคมี: MgCL;  MgCl2 6 H2O

  น้ำหนักโมเลกุล: 95.21

  CAS เลขที่ 7786-30-3

  EINECS: 232-094-6

  จุดหลอมเหลว: 714

  จุดเดือด: 1412

  ความสามารถในการละลาย: ละลายได้ในน้ำและแอลกอฮอล์

  ความหนาแน่น: 2.325 กก. / ม3

  ลักษณะ: เกล็ดสีขาวหรือสีน้ำตาลอมเหลืองเม็ดเม็ด;